Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Logistiktjänster med NSAB

Logistiktjänster med NSAB

Transporter har stor betydelse för leveranskvaliteten

Under senare år har utvecklingen gått mot en allt mer komplex avtalsbild vad gäller transport- och speditionstjänster. Den traditionella transporttjänsten har utvidgats till helhetslösningar och långsiktiga samarbeten. Begreppet tredjepartslogistik har blivit alltmer vanligt.

Tredjepartslogistik innebär att inte enbart transportfunktionen utan även andra logistiska tjänster upphandlas i ett nära samarbete mellan en uppdragsgivare och en extern leverantör. Uppdrag inom tredjepartslogistik brukar använda NSAB som standardavtal för tjänsterna.

Utbildningsmål: Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om NSAB som standardavtal för tjänster inom 3PL, dess för- och nackdelar samt reklamationshantering av transportskador och dröjsmål.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Logistiktjänster med NSAB är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 700 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

550 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Från transport till logistik
Den traditionella transportjänsten har utvidgats till helhetslösningar och långsiktiga samarbeten.

Logistiktjänster
Branschen för tredjepartslogistik utvecklas mycket snabbt i takt med utvecklingen av ny informationsteknologi.

Speditörens ansvar
De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Köpeavtalet i relationen till ett 3PL-uppdrag
Säljaren ansvarar enligt huvudregeln i svensk rätt för tredjepartslogistikerns tjänst på samma sätt som för sig själv.

Logistikavtalet i relation till ett 3PL-uppdrag
3PL-avtalen är mer komplicerade genom att flera parter ingår i ett komplex struktur.

Leveransvillkor i ett köpeavtal med 3PL-uppdrag
Att reglera vem av köparen och säljaren som ska bära risken för varan under transporten.

NSAB 2015 – standardavtal
Den nordiska speditionsbranschens standardavtal.

Emballering av gods för sändning
Det är avsändarens ansvar att förpacka sändningar av gods.

Bristande kontrollmöjligheter
I många fall har chauffören begränsade möjligheter att kontrollera godsets tillstånd efter lastning.

Transportreklamation
CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Varu- och ansvarsförsäkring
Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24