Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / Företagsspel

Workshops inom Företagsspel

Engagera medarbetare med hjälp av företagsspel

Företagsspel är ett arbetssätt som fokuserar på praktisk träning av principer inom lean production och logistik. Praktisk förståelse och tillämpning av förvärvad kunskap har stor betydelse för en verksamhets resultat.

Dessa spel innehåller tävlingsmoment dels inom uppgiften då det gäller att förbättra sitt arbetssätt för att uppnå bättre resultat, dels mellan deltagarna eftersom man gärna vill prestera bättre än sina kollegor.

Vi har följande workshops inom området Företagsspel:

Lean-spel: Lina, Kanban & Balansering 
Engagera medarbetare för effektivare produktion.

Lean-spel: Standardiserade instruktioner 
Engagera medarbetare för tydlighet i kommunikation och arbetssätt.

Lean-spel: Standardiserat arbetssätt 
Engagera medarbetare för att uppnå ett standardiserat arbetssätt.

SCM-spel: Prognosstyrda flöden 
Skapa insikter hos aktörer för effektivare kommunikation.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24