Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / SCM-spel: Prognosstyrda flöden

SCM-spel: Prognosstyrda flöden

Skapa insikter hos aktörer för effektivare kommunikation

Företagsspelet Supply Chain Management syftar till att visa hur kommunikationen inom en leveranskedja påverkar kapitalbindning och leveranssäkerhet.

I detta spel får deltagarna agera olika led i en leveranskedja för montage av två olika fordon som leveras till kunder. De får göra bedömningar på information och beställa sitt behov av material i förhållande till lager och efterfrågan. Förutsättningarna påverkas av historik, prognoser och föränderlighet.

Spelet genomförs i två omgångar där deltagarna i ett andra steg kan använda ett aktivt informationsutbyte längs hela kedjan.

Utbildningsmål: Syftet är att träna och förstå hur kommunikation och produktionsstrategi, påverkar komponentförsörjning, och kapitalbindning för leveranssäkerhet av produkter.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom försörjning, produktion, lager, distribution och försäljning eller med effektivisering av företagets försörjningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav.

Utbildningsmetod: Workshop - Supply Chain Management är en lärarledd träff där man genom praktisk övning erhåller teoretisk förståelse.

En komplettering kan även ske genom att deltagarna studerar en e-learningkurs. Välj mellan Premium- eller Modulkurs inom SCM.
Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd:

Fakturapris: 2 990 kr/deltagare. Kursen lämpar sig bäst för grupper om 4-10 deltagare per workshop. Priset för vald e-learningkurs tillkommer per deltagare. Begär offert.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Träff 1:

Genomgång av spelets grunder och begreppet Supply Chain Management

Nettobehovsberäkningar och kapitalbildning

Genomförande av SCM-spel: Prognosstyrda flöden

Diskussion av erfarenheter och kommunikationens betydelse

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24