Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / Ny som chef

Ny som chef

Få förståelse för rollen som chef

En utbildning för att utveckla ledare/chefer med syfte att få förståelse för rollen som ledare/chef och vad ledarskap innebär för att nå uppsatta mål och skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Ny som chef är en grundläggande utbildning för blivande eller nya chefer/ledare där man får lära sig metoden Ett situationsanpassat ledarskap. Kursen består av lärarledd undervisning med gruppövningar, personliga råd och diskussioner. Med en kompletterande utbildning studerar deltagaren även en kortare webb-kurs som ger deltagaren insikter i viktiga regler för både företaget och medarbetaren.

Utbildningsmål: En grundläggande förståelse för rollen som ledare/chef och hur ett ledarskap kan utformas i syfte att skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats. Du får också en inblick i vilka lagar och regler som gäller för svensk arbetsmarknad.

Målgrupp: Den som har fått ett uppdrag eller en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för en uppgift som påverkas av formulerade mål, nyckeltal eller resultat.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav.

Utbildningsmetod: Ny som chef är lärarledd undervisning där man genom praktisk övning erhåller teoretisk förståelse. Med en kompletterande utbildning till den lärarledda undervisningen studerar deltagaren även webb-kursen Arbetsledarskap – regelverk som innehåller ett kursprov.

Utbildningens längd: Två heldagar eller vid särskild överenskommelse fyra lärarledda halvdagar i Norrköping samt en webbaserad Modulkurs som läses parallellt.

Kursort: Norrköping eller annan ort enligt överenskommelse.

Fakturapris: 10 900 kr/deltagare. Kursen lämpar sig bäst för 4-10 deltagare från ett eller flera företag/branscher.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Träff 1:
Jag har blivit chef eller ledare

Verksamhetens syfte och intressenter

Att förstå sin roll som ledare

Mål, verktyg och arbetsformer

Arbetsfördelning och uppföljning

Gruppuppgifter


Träff 2:
Ledarskap i en tid av förändringar

Företagskultur och attityder

Etik, moral och värderingar

Kommunikation och öppenhet

Motivation och beteendefaktorer

Personlig planering


Träff 3:
Befogenheter och ansvar

Lagar och regler

Mötesregler

Presentationsteknik

Att fatta beslut

Gruppuppgifter


Träff 4:
En utvecklande arbetsplats

Resultat genom medarbetare

Medarbetarsamtal

Reaktioner på förändring

Att hantera konflikter

Övningar/ gruppuppgifter

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24