Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / Du och gruppen

Du och gruppen

Självkännedom och arbetssätt inom ledning

En utbildning för att utveckla ledare/chefer med syfte att få förståelse för rollen som ledare/chef och vad ledarskap innebär, för att nå uppsatta mål och skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Du och gruppen vill öka möjligheten till att skapa medarbetare och ledare/chefer som har en ökad självkännedom samtidigt som det yttre ledarskapet är tydligt.

Kursen består av lärarledd utbildning under fyra halvdagar. Parallellt med dessa träffar ingår även en kortare e-learningskurs: Arbetsledarskap - personalledning.

Utbildningsmål: En fördjupad förståelse för rollen som ledare/chef och hur ett ledarskap kan utformas i syfte att utveckla och leda en grupp med insikt om egen påverkan, samt få verktyg inom konflikthantering.

Målgrupp: Den som har ett uppdrag eller en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för en uppgift som påverkas av formulerade mål, nyckeltal eller resultat

Förkunskaper: För att delta i den här kursen krävs förkunskaper motsvarande kursen Ny som chef, eller att du läst vår kurs Grundläggande ledarskap i företag.

Utbildningsmetod: Du och gruppen är en lärarledd träff där man genom praktisk övning erhåller teoretisk förståelse.

En komplettering kan även ske genom att deltagarna studerar en e-learningkurs.
Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Fyra lärarledda halvdagar eller två heldagar samt en Modulkurs som läses parallellt.
Kursort: Norrköping

Pris: 9 490 kr/deltagare. Kursen lämpar sig bäst för 4-10 deltagare från ett eller flera företag/branscher.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Träff 1:
Självkännedom – det inre jaget

Att känna sig själv.

Egna värderingar.

Makt och inflytande.

Att våga vara ledare.

Synen på arbete och arbetsliv.

Uppgifter för individ respektive arbetskollega.


Träff 2:
Ledarskap – det yttre jaget

Ledarstilar och människosyn.

Den egna ledarstilen.

Att ge och ta konstruktiv kritik.

Chefsutveckling - Åtgärdsplan.

Gruppuppgifter.


Träff 3:
Gruppen – att utveckla och leda en grupp

Personalidé kring gruppsammansättning.

Grupprocesser och ledarskap.

Ansvar, lojalitet, laganda och arbetsglädje.

Teamroller och beteendeprofiler.

Kompetensplanering av medarbetare.

Introduktionsplanering.


Träff 4:
Svåra samtal – att hantera konflikter

Sociala aspekter på arbetsmiljö.

Utvecklingssamtal, metod och genomförande.

Leda, motivera och ge feedback.

Förändringsarbete.

Gruppuppgifter.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24