Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / Du och gruppen

Du och gruppen

Självkännedom och arbetssätt inom ledning

En utbildning för att utveckla ledare/chefer med syfte att få förståelse för rollen som ledare/chef och vad ledarskap innebär, för att leda personal, att få dem prestera sitt bästa och skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Du och gruppen vill öka möjligheten till att skapa medarbetare och ledare/chefer som har en ökad självkännedom samtidigt som det yttre ledarskapet är tydligt.

Kursen består av lärarledd utbildning med gruppövningar, personliga råd och diskussioner. Med en kompletterande utbildning studerar deltagaren även en kortare e-learningskurs som ger deltagaren insikter i viktiga förhållningssätt för att skapa resultat genom andra.

Utbildningsmål: En fördjupad förståelse för rollen som ledare/chef och hur ett ledarskap kan utformas i syfte att utveckla och leda en grupp med insikter om sin egen påverkan, samt få kunskap om metoder för effektiva samarbeten.

Målgrupp: Den som har ett uppdrag eller en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för en uppgift som påverkas av hur ledarskapet bedrivs, formulerade mål, nyckeltal eller önskade resultat.

Förkunskaper: För att delta i den här kursen bör du ha praktisk erfarenhet av utövat ledarskap under några år, förkunskaper motsvarande kursen Ny som chef, eller att du läst vår kurs Grundläggande ledarskap i företag.

Utbildningsmetod: Utbildningen Du och gruppen omfattar lärarledd undervisning där man genom praktisk övning erhåller teoretisk förståelse. Med en kompletterande utbildning till den lärarledda undervisningen studerar deltagaren även webb-kursen Arbetsledarskap - personalledning som även innehåller ett kursprov.

Utbildningens längd: Två heldagar eller vid särskild överenskommelse fyra lärarledda halvdagar i Norrköping samt en webbaserad Modulkurs som läses parallellt.

Kursort: Norrköping eller annan ort enligt överenskommelse

Fakturapris: 11 900 kr/deltagare. Kursen lämpar sig bäst för 4-10 deltagare från ett eller flera företag/branscher.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Träff 1:
Självkännedom – det inre jaget

Att känna sig själv.

Egna värderingar.

Makt och inflytande.

Att våga vara ledare.

Synen på arbete och arbetsliv.

Uppgifter för individ respektive arbetskollega.


Träff 2:
Ledarskap – det yttre jaget

Ledarstilar och människosyn.

Den egna ledarstilen.

Att ge och ta konstruktiv kritik.

Chefsutveckling - Åtgärdsplan.

Gruppuppgifter.


Träff 3:
Gruppen – att utveckla och leda en grupp

Personalidé kring gruppsammansättning.

Grupprocesser och ledarskap.

Ansvar, lojalitet, laganda och arbetsglädje.

Teamroller och beteendeprofiler.

Kompetensplanering av medarbetare.

Introduktionsplanering.


Träff 4:
Svåra samtal – att hantera konflikter

Sociala aspekter på arbetsmiljö.

Utvecklingssamtal, metod och genomförande.

Leda, motivera och ge feedback.

Förändringsarbete.

Gruppuppgifter.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24