Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Ledarskap för en utvecklande arbetsplats

En ledarskapsutbildning med syfte att få förståelse för rollen som chef och vad ledarskap innebär för att nå uppsatta mål och skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Utvecklande ledarskap - förändringsledning har för avsikt att stärka redan utbildade och erfarna ledare i ett företag där syftet är att få förbättringsarbetet som en naturlig del av vardagen. Om du sedan tidigare har kunskaper inom Lean Production är det en klar fördel, då vår målsättning är att utveckla Lean Management.

Kursen består av lärarledd undervisning med gruppövningar, personliga råd och diskussioner. Parallellt med dessa träffar ingår även en kortare e-learningskurs: Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling.

Gästföreläsare kommer att delta. Personen delar med sig av sina erfarenheter av Lean Management samt hur företags kultur och värderingar kan påverka det utvecklande ledarskapet.

Utbildningsmål: En fördjupad förståelse för rollen som chef, för företagets värderingar och kulturer samt hur ett ledarskap kan utformas till en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Målgrupp: Den som har fått ett uppdrag eller en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för en uppgift som påverkas av av inom företaget formulerade mål, nyckeltal eller önskade resultat.

Förkunskaper: För att delta i den här kursen krävs förkunskaper motsvarande kursen Du och gruppen, eller att du har erfarenhet av att vara ledare/chef.

Utbildningsmetod: Utvecklande ledarskap - förändringsledning omfattar lärarledd undervisning där man genom praktisk övning erhåller teoretisk förståelse. En komplettering kan även ske genom att deltagarna studerar en e-learningkurs.

Utbildningens längd: Två heldagar eller vid särskild överenskommelse fyra lärarledda halvdagar i Norrköping samt en webbaserad Modulkurs som läses parallellt.

Kursort: Norrköping eller annan ort enligt överenskommelse

Fakturapris: 12 900 kr/deltagare. Kursen lämpar sig bäst för 4-10 deltagare från ett eller flera företag/branscher.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Träff 1:
Ledarens uppdrag

Förändringsledning som uppdrag

Planering av förändringsarbete

Förverkliga företagets/avdelningens mål

Att leda, genomdriva och genomföra förbättringsarbeten

Att leda utan att vara chef


Träff 2:
Företagets värderingar och kultur

Case från verkligheten

Erfarenheter av förändringsarbete

Effekter av förändring

Ett företags värderingar och mångkultur

Hantera intressenter


Träff 3:
Förändringsledning

Strategier, principer och tankesätt

Kundvärde i processer och arbetssätt

Att skapa motivation och handlingskraft

Verktyg för förändringsledning

Vikten att arbeta med rätt kompetens


Träff 4:
Kommunikation och förväntningar

Hur skapar vi en utvecklande arbetsmiljö och medarbetarskap

Leda workshops för beslut, planering och förankring

Visualisering av resultat och åtgärder på avvikelser

Konflikthantering och förhandlingsteknik

Att fira uppnådda mål och förväntningar

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24