Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops / Ledarskapsutveckling - en utvecklande arbetsplats

Ledarskapsutveckling - en utvecklande arbetsplats

Ledarskap för en utvecklande arbetsplats

En utbildning för att utveckla ledare/chefer med syfte att få förståelse för rollen som ledare/chef och vad ledarskap innebär, för att nå uppsatta mål och skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Ledarskapsutveckling - en utvecklande arbetsplats vill öka möjligheten till att skapa medarbetare och ledare/chefer som har en ökad självkännedom samtidigt som det yttre ledarskapet är tydligt.

Kursen består av lärarledd utbildning under fyra halvdagar. Parallellt med dessa träffar ingår även en kortare e-learningskurs: Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling

Utbildningsmål: En fördjupad förståelse för rollen som chef, för företagets värderingar och kulturer samt hur ett ledarskap kan utformas till en utvecklande och effektiv arbetsplats.

Målgrupp: Den som har fått ett uppdrag eller en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för en uppgift som påverkas av formulerade mål eller nyckeltal.

Förkunskaper: För att läsa den här kursen krävs förkunskaper motsvarande kursen Ledarskapsutveckling - vidareutveckling, eller att du har erfarenhet av att vara ledare/chef.

Utbildningsmetod: Ledarskapsutveckling - en utvecklande arbetsplats är en lärarledd träff där man genom praktisk övning erhåller teoretisk förståelse.

En komplettering kan även ske genom att deltagarna studerar en e-learningkurs.
Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Fyra lärarledda halvdagar samt en Modulkurs som läses parallellt. Kursen kan utföras hos er eller annan plats som önskas.

Fakturapris: 7 990 kr/deltagare. Kursen lämpar sig bäst för 8-12 deltagare. Reskostnader och ev. övriga kostnader tillkommer.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Träff 1:
Ledarens uppdrag

Vilka roller finns i ledarskapet.

Vad ska jag göra som chef.

Förverkliga företagets/avdelningens mål.

Att leda, driva och genomföra förbättringsarbete.

Individ- och gruppuppgifter.

Att leda utan att vara chef.


Träff 2:
Ledarens betydelse

Mobilisera medarbetarnas handlingskraft.

Krishantering.

Konflikthantering.

Bemötande.

Arbetsmiljö, arbetssituation och hälsa.

Övningar och rollspel.


Träff 3:
Företagets värderingar och kultur

Företagets värderingar och sociala ansvar.

Hur påverkas jag i mitt ledarskap.

Hur påverkar jag mitt ledarskap.

Att vidareutveckla ledarskap.

Vikten att arbeta med rätt kompetens.

Redovisning uppgifter.


Träff 4:
Kommunikation och förväntningar

Vilka förväntningar upplever jag som chef.

Hur skapar vi en utvecklande arbetsmiljö.

Hur skapar vi ett utvecklande medarbetarskap.

Individ- och gruppuppgifter.

Dialog kring ledarskap och förväntningar.

Förhandlingsteknik.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24