Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Supply Chain Management

Utbildningar inom Supply Chain Management

Möta kundens behov

Företag idag arbetar nästan aldrig enskilt utan i en kedja av aktiviteter som inkluderar ett flertal aktörer. Konceptet Supply Chain eller försörjningskedja handlar om att hantera koordinerade informations- och materialflöden, fabriksverksamheter och logistik.

Den grundläggande utgångspunkten för denna filosofi är synkronisering inom och mellan de olika aktörerna i denna försörjningskedja. Detta innefattar att koordinera och kontrollera så att tillgång möter efterfrågan.

Vi har följande utbildningar inom området Supply Chain Management:

Svenska:

Design av logistikkoncept för leveranskedjor 
Designa produkter ur ett logistiskt perspektiv .

Försäljningens logistik  
Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser.

Grundläggande Supply Chain Management 
Samordnad styrning av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan.

Internationell handel och logistik för konkurrenskraft  
Globaliseringen utformar nätverk av internationella transaktioner.

Kapitaleffektivisering av logistikflöden 
Effektivisera arbetet med rörelsekapitalet och minska kapitalbindningen.

Kundservice och kommunikation 
Att skapa mervärden för kunden.

Logistik i försörjningskedjor 
Att skapa effektiva logistiska prestationer .

Logistiktjänster och transporter för hållbarhet  
Logistiktjänster kring materialflöden.

Marknadsplanering för tillverkande företag 
Att planera för att tillfredsställa kundernas behov.

Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln  
Att säkerställa ett optimalt flöde av varor .

Engelska:

Aggregate Supply Chain Planning 
Coordinated control of making supply meeting demand.

Basic Demand Planning 
To project aggregate demand for production planning.

Basic Supply Service 
Meeting the customer’s needs.

Design of Logistics Concepts for Efficient Supply Chains 
Designing Products from a Logistic Perspective .

Logistics and Supply Chain 
Managing demand and product flows in a supply chain network.

Tailoring the Supply Chain to Customer Needs 
Meeting customers satisfaction in highly demanding markets.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24