Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Användaravtal

Användaravtal

Gothia Logistics AB, organistationsnr 556591-7001, arbetar med organisationsutveckling genom utbildning, förändringsarbete, ledarskapsutveckling och kunskapsnätverk. Kontaktuppgifter finner du längst ner i detta dokument.

Personlig integritet och personuppgiftslagen (PuL)

Vi värnar alltid om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid att skydda all information som du anförtror oss och följer givetvis de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, t ex personuppgiftslagen. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till denna information. Uppgifterna är nödvändiga för att kursdeltagaren ska kunna använda Instant Education och dess funktioner.

Vi kommer aldrig att sälja några personuppgifter. Vi använder oss av alla rimliga försiktighetsmått för att hemlighålla den information som ges till oss av våra kursdeltagare och vi kan ej hållas ansvariga för någon slags intrång i de säkerhetslösningar som vi använder för att skydda sagda information.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t ex vid kursstart) på vår webbplats eller som registreras i samband därmed behandlas av oss för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Vi kan publicera icke personligt spårbara uppgifter och statistik baserad på samtliga eller delar av våra kursdeltagares studieresultat och studiemönster på internet och eller i tryck. Dessa uppgifter kan även kommat att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling. Behandlingen av dessa uppgifter kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som krävs för drift och underhåll av våra tjänster.

Vi kan komma att överlåta statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Dessa uppgifter kommer dock inte kunna härledas till den enskilde användaren.

Cookies

Instant Education samt hemsidan Gothia Logistics använder sig av cookies för insamlig av besöksstatistik. Inga andra cookies används. Accepterar du inte att det lagras cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsare.

Studier hos Gothia Logistics

Gothia Logistics sparar dina personuppgifter digitalt i databas. Vi loggar dina studieresultat och studiemönster. Om du efter studiernas slut vill att vi raderar dina personuppgifter ta då kontakt med oss.

Gothia Logistics kan, baserat på dina studieresultat och studiemönster, kontakta dig för att diskutera studierna. Vi har även rätt att kontakta dig via e-post och telefon angående till din kurs relaterad information när vi finner nödvändigt.

Gothia Logistics lämnar inte ut dina personliga uppgifter, studieresultat eller studiemönster till tredjepart. Chefer på samma företag som du kan emellertid få ta del av dina studieresultat och studiemönster.

Gothia Logistics skickar kursintyg vid fullgjord standardkurs normalt sett till den adress som eleven registrerat sitt konto med. Gothia Logistics kan dock neka intyg att skickas till dess att faktura för kursen betalats.

Gothia Logistics kan ej hållas ansvariga om praktiskt användande av kursinformation från Gothia Logistics och Instant Education leder till personskada och/eller undermåliga och/eller ogynnsamma resultat.

Gothia Logistics kan stänga av en kursdeltagares konto om denne inte betalat fakturan för gällande kurs innan fakturans förfallodatum.

Dina rättigheter och skyldigheter:

Kursdeltagare får ej ange felaktiga uppgifter vid registrering av konto.

Kursdeltagare får ej skapa konto utan godkännande från Gothia Logistics eller ansvarig på det företag den studerande jobbar på.

Kursdeltagare får ej kopiera, sälja och sprida något material ingående i Instant Education eller tillhörande kurser från Gothia Logistics.

Kursdeltagare får skriva ut kursen/kurserna för privat bruk under kursens gång men får inte kopiera eller skriva ut kursmaterial och sprida inom ett företag om inte skriftligt avtal om detta genomgåtts med Gothia Logistics AB.

Flera kursdeltagare får inte använda samma konto utan tilläggsavgift. Kursavgifter ger enbart tillgång till kurs/kurser för en studerande.

Kursdeltagare har tillgång till sin kurs i normalt sett 6 månader från det att kursboken skapas. Efter detta är inloggning inte möjlig.

Vi har rätt att stänga av konto om kursdeltagare som bryter mot ovan regler.


Genom att skapa ditt användarkonto anses användaren ha godkänt detta avtal.


Kontakt:
Gothia Logistics AB
Repslagaregatan 12
602 32 Norrköping
Tfn: 011-21 93 24
E-post: info@gothialogistics.se
Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24