Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Tjänster / Implementering av Lean

Implementering av Lean

Vad är Lean Production

Lean Produktion innebär att enbart arbete som ger kundnytta ska utföras. Lean handlar om att eliminera slöseri av resurser som i stället kan användas till utveckling och förbättringar av företagets produkter och processer och därmed öka produktiviteten.

Införandet av detta resurssnåla arbetssätt är ett långsiktigt åtagande där det krävs att både företagsledningen och resten av företaget är involverade, arbetar mot samma mål och talar samma språk.

Vår implementering av Lean Production

Vårt synsätt på implementering av Lean Production är lite annorlunda. Där andra går in och pekar på vilka förändringar som måste göras, går vi i stället in och lär personalen att själva hitta möjliga förbättringar och ge dem verktygen att genomföra dessa.

Vi arbetar efter principen hjälp till självhjälp. Detta gör att ni inte står handfallna utan kan fortsätta förändringsarbetet den dagen vår del av processen är genomförd.

Lean Production är ett kontinuerligt arbete. Det är därför viktigt att personalen själva lär sig att göra Lean till en vana och inte bara ser det som ett tillfälligt projekt.

Våra hjälpmedel

Genom att kombinera olika utvecklingsmetoder hjälper vi er att få en gemensam ökad förståelse för de nya metoderna och principerna. Till stöd för arbetet använder vi följande hjälpmedel:

 • Nulägesanalys av er organisation, vision och mål, kommunikationsflöde samt tendenser inom nyckeltal.
 • Utbildning genom e-learningskurserna Grundläggande Lean Production respektive Introduktion till Lean Production.
 • Workshops på plats hos företaget. Vid träffarna behandlas principer och metoder kring Lean Production. Vid dessa tillfällen startas även projekt som tränar deltagarna i lean-arbetet. Bland annat används företagsspel.
 • Införande av förbättringsmetoder till träningsprojekten, t ex värdeflödesanalys och 5S.
 • Coaching av ledare i olika faser under implementeringen av Lean Production. Detta sker vid behov ute på företaget.
 • Utbildning i ledarskapet och förändringsarbetet kring Lean Production för att förstå och hantera de mentala processerna som uppstår.

Vårt arbetssätt

Om man vill lyckas med att införa Lean Production på ett företag är det viktigt att få personalen engagerad.

För att detta ska ske måste företagets ledning först och främst ha ett genuint intresse av förändringsarbetet och även visa detta. Därefter måste även hela företaget få kunskap om Lean Production och lära sig att tala samma språk.

För att uppnå detta arbetar vi med en stegvis implementering av Lean Production.

Vår flerstegsmetod

 • Steg 1: Nulägesanalys genom dialog med företagets ledning och studerande av företagets processer.
 • Steg 2: Utbildning av ledningsgrupp med kursen Grundläggande Lean Production.
 • Steg 3: Workshop 1 kring Lean Production samt företagets nuläge och vision.
 • Steg 4: Utbildning av personal med kursen Introduktion till Lean Production.
 • Steg 5: Workshop 2-4 kring Lean Production med träningsprojekt och uppföljning.
 • Steg 6: Förberedelser för bredare implementering i form av coaching av ledare.
 • Steg 7: Avstämning och beslut.
 • Steg 8: Implementering av beslut.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24