Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Välja utbildningsformat

Vilket utbildningsformat passar dig?

Flexibelt lärande för resultat

Vårt utbildningsbibliotek innehåller ett brett utbud av kurser och workshops. För utbildning över internet erbjuder vi två varianter: Premiumkurser och Modulkurser. Workshops har bland annat sin grund i utbildningsmaterialet från Premiumkurserna men anpassas efter kundens behov.

Kurserna passar företag med en geografiskt spridd organisation, vilket innebär att samtlig personal kan få samma kompetensutveckling.

Premiumkurs

En Premiumkurs har en studietid på 5-35 timmar. Kurserna innehåller instuderingsfrågor och flera delprov med frågor som måste vara rätt besvarade innan ett nytt kursblock blir tillgängligt. Kursen avslutas med ett skriftligt slutprov som skickas via systemet till oss för rättning och poängsättning. Vid minst resultatet Godkänt utfärdas ett signerat personligt betyg.

I en Premiumkurs ingår även personlig handledning i obegränsad omfattning via e-mail och/eller telefon. Vårt elevuppföljningssystem ger oss en översikt över alla studeranden och deras framsteg. Rapporter levereras på begäran via e-mail till en kontaktperson hos kundföretaget. Gå direkt till våra Premiumkurser

Modulkurs

En Modulkurs har en studietid på 3-5 timmar samt ett självrättande slutprov. Kursupplägget baseras på principen om moduler som kan sättas samman till ett utbildningsprogram. Dessa moduler kan kombineras med workshops.

Modulkurserna innehåller instuderingsfrågor och ett slutprov med flervalsalternativ. Alla frågor måste vara rätt besvarade för att få Godkänt resultat. Den studerande har tre försök för att lyckas. Efter Godkänt resultat kan ett personligt kursintyg direkt skrivas ut för kursen. Gå direkt till våra Modulkurser

Workshops

En workshop är en sammankomst på 2-8 timmar, fördelade på en eller flera tillfällen. Sammankomsten sker hos oss eller på plats hos kund. I det senare fallet gör vi en anpassning av innehållet till kundens behov. I en workshop betonas analys, problemlösning och diskussion.

Workshopen kan kombineras med en praktisk aktivitet kopplad till arbetsplatsen eller ett företagsspel i grupp. Företagsspel är en pedagogisk metod för att underlätta och öka förståelsen. Det ger möjlighet till öppna diskussioner och praktiska övningar. Efter deltagande i en workshop, får deltagaren ett personligt kursintyg som beskriver kursens innehåll. Gå direkt till våra Workshops


Vi levererar kunskap till människor och professionellt stöd till processer och industriella verksamheter.Utbildningsrådgivare: 011 - 21 93 28
Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24