Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Referenser

Utbildningsreferenser

Röster om tidigare utbildningsprojekt


Fitesa Sweden AB

Referens

Fitesa är en av världens största leverantör av nonwoven till kunder som använder materialet till sina produkter främst inom hygienområdet. Fitesa har 11 fabriker i världen varav en finns i Norrköping.

Vi har haft ett mångårigt deltagande i det HR-nätverk som Gothia Logistics organiserat. I samband med ett av dessa möten fick vi insikter i hur företaget med ett flexibelt utbildningssystem utvecklat webbaserade introduktionsutbildningar av personal åt andra företag. Vi bedömde att denna metod även skulle passa vårt företag, och även vara användbart för skapandet av kurser mot andra behov.

Marie Ebbeson
Fitesa Sweden AB
Human Resources Manager

Om projektet

En introduktionsutbildning av personal

I samarbete med Gothia Logistics har vi utvecklat en webbaserad introduktionsutbildning av personal innehållande ett slutprov med 10 slumpvisa flervalsfrågor som rätt besvarade gör att ett personligt kursintyg direkt kan skrivas ut. Denna introduktionsutbildning syftar till att ge svar på olika frågor och vara en hjälp i arbetet inom Fitesa Sweden.

Vårt arbete med att ta fram material till kursen har internt bidragit till förbättrade insikter i nödvändigheten av tydliga rutiner och kommunikation. Gothia Logistics har på ett flexibelt sätt gjort de anpassningar i text och grafik som uppkommit under processen. Introduktionsutbildningen startade i början av april 2018 med fokus på i första hand semestervikarier för kommande sommar.

Alfa Laval AB

Referens

Den flexibla metoden med internetbaserade kurser och handledning har fått ett bra mottagande i vår organisation för att skapa gemensam terminologi. Jag tycker att samarbetet under såväl utvecklingen av kurser och metod som den pågående utbildningsverksamheten fungerat bra.

Denna form av global utbildningsverksamhet passar väl in i rationaliseringsprojekt med regelbunden uppföljning. För närvarande har personer från fabriker i China, Indien, Spanien, Frankrike, England, USA, Danmark och Sverige blivit certifierade.

Richard Persson
Alfa Laval AB
Project Manager Operations Development

Om projektet

Operations Development inom Alfa Laval Lund AB arbetar koncernövergripande med verksamhetsstöd inom logistikområdet.

Med syfte att förbättra kapitaleffektivisering och kundfokusering har ett projekt skapats med omfattade utbildning och certifiering av personalgrupper bland koncernens 25 tillverkande/distribuerande enheter i världen.

Gothia Logistics AB har tillsammans med Alfa Laval OD skapat webbaserade kurser i Inventory Management. Gothia Logistics har utvecklat en intern akademi för Alfa Laval Academy. Utbildning, handledning och administration för denna verksamhet sköts av Gothia Logistics över internet.

Pema Arbetskraft AB

Referens

Den utbildningsmetod som Gothia Logistics erbjuder passar ett flexibelt företag som vårt. Vår personal möter många olika företag där en grundkunskap är en förutsättning för att vi ska lyckas ännu bättre med att tillgodose våra kunders behov.

För att göra utbildningsmöjligheten ännu mer lättillgänglig har Gothia Logistics skapat en utbildningsportal direkt på vår hemsida. Där finner vår personal de kurser de har tillgång till och alla kan fritt välja ur listan.

Jan Malmberg
Pema Arbetskraft AB
Personalchef

Om projektet

Pema Arbetskraft är ett bemanningsföretag med huvudsäte i Norrköping. Personalen erbjuds uppdrag hos kunder inom lager, industri och verkstad, för kortare eller längre uppdrag.

Pema Arbetskrafts avsikt med att ha en egen utbildningsportal är att personalen ska få en kompetensutveckling. "Vi ser alltid till att vår personal är vår viktigaste resurs", säger Jan Malmberg, personalchef på Pema Arbetskraft.

"Därför vill vi ge vår personal möjligheter att utvecklas, antingen för att gå vidare till andra anställningar eller för att stanna och utvecklas tillsammans med oss."

 

Green Cargo AB Logistics Division

Referens

Gothia Logistics AB har haft en långvarig kontakt med vår verksamhet. Under senare år medverkar företaget i vår verksamhetsutveckling med kompetensutveckling av såväl personal som chefer.

Vi deltar även i företagets nätverk inom logistik kring Bench Learning. Vi har upplevt företaget som flexibelt och lyhört för våra behov och besitter dessutom en värdefull kompetens som vi sätter värde på.

Bengt Ydebäck
Green Cargo AB Logistics Division
Logistikenhetschef, företagsledningen i Norrköping

Om projektet

Logistikdivisionen inom Green Cargo AB är verksam på ett flertal platser i Sverige inom området tredjepartlogistik med Norden och Balticum som marknad. I Norrköping har företaget en omfattande verksamhet med flera lager inriktad på kunduppdrag inom distributionstjänster.

Gothia Logistics AB har i samarbete med Green Cargo i Norrköping utvecklat och genomfört lärarledda arbetsledarutbildningar. Dessa utbildningar har även innefattat kompletterande e-learningskurser inom ledarskap.

 

Kanthal AB

Referens

I syfte att åstadkomma en grundläggande kunskapsbas och förståelse för logistik och ekonomifrågorna bland personalen i samband med ett förbättringsprojekt har vi tillsammans med Gothia Logistics AB genomfört ett utbildningsprogram.

Utfallet har varit mycket bra på olika sätt. Bland annat har personalen visat intresse att fördjupa sina kunskaper och diskutera alternativa lösningar inom produktionen.

Vi avser att utbilda fler personer med denna utbildningsform och kurser på motsvarande nivå. Gothia Logistics AB har gett oss ett bra stöd inom kursanpassning, utbildning och handledning.

Lena Akre
Kanthal AB
Produktionschef

Om projektet

Kanthal tillverkar elektriska värmematerial och element för användning i utrustning för uppvärmning inom industri och hushåll. Största delen av tillverkningen sker i Hallstahammar och försäljningen sker till 98 % på internationella marknader.

Gothia Logistics AB har i samarbete med produktionsledningen för tråddragning kompletterat en webbaserad kurs inom produktionsekonomi och logistik med kundanpassade dokument och annan information för handledning och utbildning av personal inom planering och produktion.

 

Kontorsmöbler Kinnarps

Kinnarps AB

Referens

Den utbildningsmetod som Gothia Logistics AB erbjuder med olika kurser och svårighetsgrader passar oss i tiden. Det gör även sättet att studera flexibelt över internet med individuell handledning.

Upplägget passar vårt företag med fabriker på olika platser och ett ständigt förändringsarbete. Vi har upplevt Gothia Logistics AB’s genomförande som professionellt och arbetar vidare med företaget.

Svante Schultz
Kinnarps AB
Kompetensutvecklare Kinnarps Academy

Om projektet

Kinnarps tillverkar och levererar möbler för kontor från fabriker i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd på marknader i Europa. Företaget räknas som en av de mest effektiva möbelfabrikerna på området.

Gothia Logistics AB har i samarbete med Kinnarps Academy genomfört en inledande webbaserad kurs inom grundläggande logistik för personal från Kinnarps fabriker främst huvudfabriken i Kinnarp.Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24