Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Tjänster / Ledningsgruppscoaching

Ledningsgruppscoaching

Utveckling för ledningsgruppens roller

Ledningsgruppcoaching har utformats för att vägleda personer i en ledningsgrupp och ge dem en förståelse för gruppens gemensamma roll och ansvar för organisationens utveckling och kommunikation.

Förändringsarbete

Företagsutveckling handlar i hög grad om hur ledningen styr utvecklingen mot en så effektiv struktur och affärsidé som möjligt. Många organisationer kännetecknas av förändringströghet vilket ofta orsakas av osäkerhet inför förändringar.

Coaching

Ledningsgruppscoaching handlar om att påverka ledningsgruppen så att de lär sig att lösa både nya och välbekanta arbetsuppgifter på ett bättre sätt.

Samtal och diskussion
Coachingen sker genom observation och samtal. Tillsammans med vår organisationskonsult diskuteras olika synsätt, arbetssätt och förhållningssätt kring ledningsgruppens roll, funktion och ansvar på ett företag.

Exempel på innehåll för ledningsgruppscoaching:

Följande exempel beskriver coaching av en nybildad ledningsgrupp i en fabrik.

Träff 1 - Ledningsgruppens funktion:
Vilken roll och syfte har ledningsgruppen?
Affärsplanens ambitioner och verktygen att uppfylla den.
Uppgift: Omvärldsanalys i nuläge och önskat läge?

Träff 2 - Ledningsgruppens sammansättning:
Det personliga ledarbeteendet.
Vilken samlad profil har ledningsgruppen?
Påverkbara och icke påverkbara förutsättningar?

Träff 3 - Ledningsgruppens ledarskap:
Hur mobiliseras personalen för att nå målen?
Vilka hinder finns internt och externt?
Vad skall uppnås när och varför?
Redovisning och diskussion ny affärsplan.

Träff 4 - Svåra samtal – att hantera konflikter:
Ledarstilar och värderingar.
Förändringsarbete och sociala aspekter.
Modell för en vardagsnära coaching.
Kommunikationsträning inför presentation av affärsplan.Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24