Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Företaget / Historik

Historik

Med rötter i logistik

Sedan 1992 har Gothia Logistics AB (tidigare Gothia Logistics Centre AB) varit verksam inom organisationsutveckling och utbildning inom logistikområdet. Olika internationella projekt inom logistik, transport och kunskapsöverföring till de baltiska länderna har bedrivits i samverkan med universitet och andra organisationer som finansierats av EU.


Milstolpar

1992 Företaget grundas under namnet Gothia Logistics Centre AB
1992 Logistikernätverket Gothia startar i Norrköping
1992 Logistikprojekt för Baltikum startar på uppdrag av EU
1997 Utbildningsplattformen Instant Education skapas och våra kurser är nu webbifierade
2000 Instant e2e AB grundas och övertar utbildningsverksamheten från Gothia Logistics Centre AB
2001 HR-nätverket Gothia startar i Norrköping
2003 Vår första utlandsstuderande börjar läsa på engelska
2004 Logistiker- och HR-nätverket Scania startar i Lund
2007 Instant e2e AB byter namn till Gothia Logistics AB
2010 Etablering i Kina
2011 Vår första studerande som läser på kinesiska
2012 Utbildning av företag i 5 av 7 världsdelar

Kunskap i nätverk

Under de nästkommande åren skapades ett aktivt nätverk av personer från regionens näringsliv. Genom regelbundna frukostmöten hos Gothia Logistics utvecklades en form för kvalificerat kunskapsutbyte där deltagarna träffas och drar nytta av varandras erfarenheter.

E-learning

1997 fick Gothia Logistics Centre ett uppdrag från Ericsson i Linköping. Uppdraget gällde en flexibel utbildning inom logistik med snabb tillgänglighet för utbildning av personal vid produktionsavbrott. Detta ledde till en e-learningsplattform med kursmoduler för webbaserad utbildning med handledarstöd online kallad Instant education.


Instant e2e AB

I september 2000 bildades ett separat bolag för att arbeta med verksamheten kring e-learning kallat Instant e2e AB. Instant e2e arbetade med att utveckla e-learning och utbildning medan Gothia Logistics Centre fortsatte bedriva kunskapsnätverk och organisationsutveckling.

Tillbaka till Gothia Logistics

Under 2007 slogs de båda bolagen Instant e2e AB och Gothia Logistics Centre ihop. I och med detta skedde även ett namnbyte till Gothia Logistics AB för att markera den tydliga inriktningen på organisationsutveckling. Verksamheten är idag inriktad på uppdrag inom organisationsutveckling och utbildning både via e-learning och lärarledda träffar samt seminarier och kunskapsnätverk.Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24