Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Företaget / Om Gothia Logistics

Om Gothia Logistics

Vår affärsidé

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling genom utbildning, förändringsarbete, ledarskapsutveckling och kunskapsnätverk. Vi hjälper er att effektivisera er verksamhet.

Utbildning
Vi har utbildning inom områdena logistik, Lean Production och ledarskap. Vår huvudsakliga utbildningsmetod är e-learning via internet.

Vi kombinerar även klassrumsundervisning med e-learning (så kallad blended solution).

Förändringsarbete
I ett förändringsarbete, t ex vid införandet av Lean Production i ett företag, behövs externa handledare.

Vi arbetar som neutral diskussionspartner utifrån vår kunskap om förändringsarbete. Vi fungerar även som coach och inspirationskälla för företaget.

Ledarskapsutveckling
Till stöd för våra kunders arbete erbjuder vi utbildning och coaching av olika kategorier av ledare.

Kunskapsnätverk
Vi anordnar nätverk för utveckling inom olika yrkesroller. Syftet med nätverken är att personer liknande position ska kunna träffas och diskutera verksamhetsfrågor.

Vår vision

Vi har en vision att bli en ledande aktör inom industriell kompetensutveckling i Sverige med hjälp av interaktiva metoder och kundanpassat stöd. Den internationella marknaden bearbetas genom uppdrag för utbildning av personal i internationella verksamheter med anknytning till kunder i Skandinavien.

Vår verksamhet är inriktad på att skapa strategiska värden för kunderna med tjänster och uppdrag inom logistik, organisationsutveckling och ledarskap.

Våra kärnvärderingar i företaget är:

  • Kundens behov avgör hur vi ska uppträda i det vardagliga arbetet.
  • Vi vill samarbeta i en atmosfär som präglas av krav på resultat, förtroende, ömsesidig respekt och utveckling av personal och företag.

Våra mål för de närmaste åren:

  • Att företagets utveckling har en lönsam och stabil takt av årlig fördubblad omsättning som har säkrats för en period av 3-5 år.
  • Att företagets internationella verksamhet svarar för minst 50 % av omsättningen.
  • Att vårt produktprogram tillförts internetbaserade virtuella verktyg för att förenkla och simulera flödesproblem till förståelse och beslutsstöd inom kompetensutveckling.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24