Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Workshops

Kursbibliotek Workshops

En kreativ länk mellan teori och praktik

Våra Workshops syftar till att locka fram deltagarnas drivkrafter och motivation. Genom diskussion bidrar alla till en engagerad och aktiv process. Här har man möjlighet till gemensam kunskap kring möjligheter och utvecklingar.

I en workshop betonas bland annat:

  • Sambandet mellan teori och praktik
  • Nulägesanalys
  • Praktiska övningar eller företagsspel
  • Förbättringsförslag


En workshop kan kombineras med Modulkurser till utbildningsprogram med inslag av teori eller företagsspel, t.ex. för arbeten med stegvisa förbättringar och Kaizenprojekt.


Utbildningsrådgivare: telefon: 011 - 21 93 28

Allmänna villkor för utbildningar och workshops

Så fungerar det:

E-learning
Här hittar du information om hur det går till när du läser kurserna.

Workshops
Lärarledd klassrumsundervisning som kompletteras med kortare e-learningskurs.ReferensTPM-utbildningsprojekt på Kubal

Referens

Kubikenborg Aluminium AB (KUBAL) Sundsvall är Sveriges enda producent av primäraluminium.

Grängeskoncernen ägde fabriken i många år innan den såldes till ryska Rusal (https://rusal.ru/en/about/facts/) en av världens största aluminiumproducenter.

Råvaran för tillverkning av aluminium är bauxit som omvandlas till aluminiumoxid och sedan i sin tur till primäraluminium i en elektrolysprocess.

Idag producerar anläggningen 134 000 ton aluminium per år. Hälften säljs till kunder i Sverige och resten till övriga Europa för produktion av till exempel aluminiumfolie, kastruller, plåttak, fasader och fönster. Metallen används också alltmer i fordonskonstruktioner för bilar, bussar, tåg, fartyg och flygplan.

Gothia Logistics AB har tillsammans med vår ledning utformat ett praktiskt utbildningsprogram för implementering av TPM inom underhållsavdelningen i vår fabrik i Sundsvall.

Regina Helena
Business System & Quality Director

Om projektet

Denna tvådagarsutbildning, inklusive praktisk träning i workshops, kommer att ge en fördjupad förståelse av Total Productive Maintenance (TPM). Målet är att lära sig att underhåll är en strategi som fokuserar både på företagets produktion och dess anställda samtidigt.

TPM-konceptet är baserat på en 7-stegsmetod som börjar med initial rengöring och övergår senare i oberoende operatörsunderhåll. Utbildningen omfattar hur man gemensamt implementerar denna strategi i ett företag. En webbaserad kurs i TPM inklusive ett slutprov med flervalsfrågor ingår i utbildningen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24