Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Tjänster / Referenser

Referenser för förändringsarbete

Röster om vårt förändringsarbete


Lovanggruppen

Referens

När vi deltog i Norrköpings Näringslivsmässa 2014 fick vi förfrågan från Linköpings Universitets Christer Svensson (projekt Grönovation) att bland annat underlätta Egen Kontroll för gårdsbutiker för livsmedelssäkerhet. Genom Linköpings Universitet tog vi kontakt med Lovanggruppen som är samordnare för gårdsbutiker. Det kan vara komplicerat att läsa lagstiftning och svårt att veta vad som egentligen gäller.

Gothia Logistics AB har därför i samarbete med Lovanggruppen och livsmedelsinspektörer tagit fram kurser inom Livsmedelshygien och Egen Kontroll. Med hjälp av dessa kurser kan gårdsbutikerna bättre möta kraven från EU:s lagstiftning. Dessutom kan det medföra att livsmedelsinspektörerna genomför en mycket enklare kontroll av arbetsplatsen.

Ulrik Lovang
Lovang Lanbrukskonsult AB
VD

Om projektet

Den 21 oktober hade vi ett seminarium för gårdsbutiker och bjöd in Gothia Logistics AB för att presentera företaget och deras kurser över internet. Det blev många frågor kring registrering - när ska kontroll göras och av vem? Vad gäller i min kommun? Varför är det olika beroende på kommun? Får man information och nyheter gällande regeländringar? Vi har sett att det finns ett behov kring gårdsbutiker och i samarbete med Gothia Logistics AB och deras e-learningsystem har vi tagit fram kurser och intyg för att enklare och smidigare kunna genomföra kontroller av livsmedelsinspektörer.

 

EMBA Machinery AB

Referens

Utbildningarna och de olika workshops med träningsuppgifter som genomförts inom Lean Production har varit nyttiga för såväl personal som för vårt företags långsiktiga förbättringsarbete. Genom de regelbundna stödinsatserna till olika chefer inom företaget upprätthålls ett rimligt tempo och kontinuitet vid implementeringen av Lean Production inom olika verksamhetsområden i vårt företag.

Vi har satt ett stort värde på att ta del av erfarenheter hur man hanterar olika situationer i arbetet med att införa Lean production och vi har inspirerats i vårt eget långsiktiga arbete att anpassa och föra in denna filosofi hos oss.

Niclas Berg
EMBA Machinery AB
VD

Om projektet

EMBA Machinery AB utvecklar, tillverkar och marknadsför konverteringsmaskiner för wellpappindustrin på en global marknad med huvudfabrik i Örebro. Företaget har en vision om att bli den ledande samarbetspartnern för effektiva produktionslösningar till kunder.

Gothia Logistics AB har tillsammans med ledning och medarbetare på EMBA machinery arbetat med att implementera och erhålla förståelse för hur Lean-begreppets tankar, principer och arbetssätt långsiktigt leder till en resurseffektiv verksamhet.

 

Green Cargo AB Logistics Division

Referens

Gothia Logistics AB har haft en långvarig kontakt med vår verksamhet. Under senare år medverkar företaget i vår verksamhetsutveckling med kompetensutveckling av såväl personal som chefer.

Vi deltar även i företagets nätverk inom logistik kring Bench Learning. Vi har upplevt företaget som flexibelt och lyhört för våra behov och besitter dessutom en värdefull kompetens som vi sätter värde på.

Bengt Ydebäck
Green Cargo AB Logistics Division
Logistikenhetschef, företagsledningen i Norrköping

Om projektet

Logistikdivisionen inom Green Cargo AB är verksam på ett flertal platser i Sverige inom området tredjepartlogistik med Norden och Balticum som marknad. I Norrköping har företaget en omfattande verksamhet med flera lager inriktad på kunduppdrag inom distributionstjänster.

Gothia Logistics AB har i samarbete med Green Cargo i Norrköping utvecklat och genomfört lärarledda arbetsledarutbildningar. Dessa utbildningar har även innefattat kompletterande e-learningskurser inom ledarskap.

 Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24