Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Tjänster / Intern akademi

Intern akademi

Låt oss sköta er utbildningsakademi

Vi vill att er utbildning hos oss ska fungera så smidigt som möjligt. Vi har därför utvecklat en företagsanpassad utbildningslösning kallad Intern Akademi. Den gör det enklare för era anställda att studera.

Utbildningsakademi i ert intranät
Genom att länka in en startsida för våra kurser på ert företags intranät blir det enkelt för de studerande att hitta och logga in på era utbildningar.

De anställda uppfattar det som att företaget har en egen utbildningsplattform.

Ert företag får ett anpassat utbildningssystem där all administration och kursuppföljning utförs av oss.

Ert men ändå vårt
Allt kursmaterial finns på våra servar och ingenting installeras på företagets egna datorer. Därför uppstår inga säkerhetsrisker och ingen teknisk administration. Det enda som behövs för studier är en internetuppkoppling.

Uppföljning av studier
Utbildningsansvarig hos er får tillgång till att logga in och ta del av sina anställdas studieresultat.

Fördelar med Intern Akademi:

Enkelt för de studerande
När en anställd ska läsa en kurs hos oss loggar de in via företagets intranät.

All administration sköts av oss
Vi sköter uppdatering av utbildningsmaterial, rättning av slutprov, kursintyg och handledning.

Statusrapporter
Vi levererar periodvisa statusrapporter så att du kan följa de anställdas prestationer och studieresultat.


Exempel på statusrapport

Kompetensutveckling för era behov
Kursutbud väljs för att passa ert företag. Kurser kan även skräddarsys efter era behov. Läs mer

Alla elever får individualiserat stöd
Vi ger handledning och stöd åt alla studerande som läser Premiumkurser.

Personligt framtida värde för eleven
När en studerande som läst en Premiumkurs har fått ett godkänt resultat skickar vi ett personligt kursintyg.


Exempel på kursintyg


Vårt kursbibliotek hittar du här
Våra olika utbildningsmetoder hittar du här

Stäng [X]

Så här fungerar Intern Akademi

  1. Den anställde går in på företagets intrawebb.
  2. Där finns en länk till företagets egen inloggnings- och kursstartssida. (Denna sidan administreras av Instant Education och ligger inte på företagets egna servrar.)
  3. Här fyller personen i en utbildningsansökan som skickas till oss.
  4. Vi skickar ut ett mail till företagets utbildningansvarige som via en länk får godkänna eller avslå utbildningsansökan.
  5. När vi fått ansökan godkänd skickar vi inloggningsuppgifterna till den anställde.
  6. Den anställde loggar sedan in till sin kurs via samma länk på intrawebben som i steg 1.
Stäng [X]


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24