Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Nätverk / Referenser

Referenser nätverk

Röster om våra kunskapsnätverk

HR-nätverket Gothia

Referens

Jag har upplevt hur värdefullt det är att alltid fylla på de personliga insikterna med nya perspektiv genom att i diskussionerna lyssna på erfarenheter från andra företag och hur de hanterar aktuella frågor.

Nätverk är användbara för att hitta nya lösningar på olika slags problem. Det är nyttigt att vrida och vända på problemen och testa nya idéer bland människor som har liknande bakgrund som du.

Yvonne Jacobsson
Saab AB Linköping
Chef för ledarskapsutveckling

Om HR-nätverket Gothia

HR-nätverken är ett nätverk av personer som arbetar med strategiska frågor inom organisations- och kompetensutveckling.

Här träffas personer som i sitt HR-arbete sätter fokus på kontinuerligt lärande för ökad konkurrensförmåga och affärsutveckling.

Lär mer om HR-nätverket Gothia här

Logistikernätverket Scania

Referens

När flera personer träffas genereras idéer och lösningar på problem som man annars inte skulle ha kommit på själv. Logistikernätverket Scania ger mig personliga kontakter som jag kan utbyta idéer med även utanför nätverksträffarna.

Nätverksträffarna ger även nytändning i Lean arbetet. Här får jag möjlighet att ta del av andras erfarenheter och kunskaper på olika områden och samtidigt dela med mig av mina egna.

Rolf Jacobsson
Dresser Wayne AB
Produktionschef

Om Logistikernätverket Scania

Nätverk för personer verksamma inom produktion, logistik och transport.

Detta nätverk består av personer som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.

Lär mer om Logistikernätverket Scania här

HR-nätverket Scania

Referens

Nätverket ger mig inspiration och insikt om vad som är i fokus och prioriteras inom HR. Detta kan jag omvandla till att leverera värde på min arbetsplats.

Formatet är väldigt effektivt med en sund balans av presentation och diskussion av både nya teorier och praktisk tillämpning.

Peter Wind
Masterfoods AB
HR-manager

Om HR-nätverket Scania

HR-nätverken är ett nätverk av personer som arbetar med strategiska frågor inom organisations- och kompetensutveckling.

Här träffas personer som i sitt HR-arbete sätter fokus på kontinuerligt lärande för ökad konkurrensförmåga och affärsutveckling.

Läs mer om HR-nätverket Scania härSe hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24